atrakcje łagowa i okolic


Zabytki architektury w Łagowie:
Zamek Joannitów   - założony na planie czworoboku z narożną, wysoką na 35 metrów wieżą. Wewnątrz m.in. sala gotycka ze sklepieniem wspartym na jednym filarze i sala z barokowym kominkiem z około 1740 roku.
Brama Polska (zwana też Poznańską) - jedna z obronnych bram Łagowa pochodząca z XV wieku.
Brama Marchijska (zwana też Niemiecką lub Berlińską) - pochodząca z XVI wieku druga brama obronna Łagowa. W dolnej części murowana, w górnej szachulcowa.
Wiadukt kolejowy - wiadukt powstał w 1909 roku. Różnica między powierzchnią drogi, a poziomem torów wynosi 25 m. Cały wiadukt ma długość 40 m. Obiekt został zbudowany z cegły, tylko kampinosy, na których wspierają się metalowe barierki wykonano z granitu. Obiekt tworzy trzy łuki nad przebiegającą pod nim drogą. Z wiaduktu w kierunku zachodnim roztacza się piękny widok na zamek Joannitów i centralną część Łagowa.
Zamek Joannitów
Brama Marchijska
Jeziora:
Jezioro Trześniowskie (Ciecz)  - jezioro rynnowe o powierzchni 185 ha. Połączone wąskim przesmykiem z jeziorem Łagowskim. Jezioro Trześniowskie należy do najgłębszych (10 miejsce w Polsce)  i najczystszych jezior w Polsce (I klasa czystości i duża przeźroczystość wody). Jego maksymalna głębokość wynosi 58,8 m.  Jezioro jest atrakcyjnym miescem do nurkowania. Jezioro Trześniowskie jest zasobne w ryby (troć jeziorowa, sieja, sielawa, węgorz).Atrakcją dla wędkarzy są duże okazy okoni, szczupaków, leszczy i linów. Do jeziora przylega rezerwat przyrody "Nad jeziorem Trześniowskim". Jezioro objęte jest strefą ciszy. Dad wodami jeziora wznosi się najwyższe wzgórze Ziemi Lubuskiej - góra Bukowiec (227 m npm).
Jezioro Łagowskie - Jezioro rynnowe o powierzchni 82 ha. Z jeziora wypływa potok Łagowa. Jezioro w całości położone je w obrębie Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro objęte jest strefą ciszy. Zachodnie i południowe brzegi jeziora porastaję piękne lasy mieszane z przeagą buka.  Jezioro zasobne w ryby (płoć, sum, sandacz, szczupak, karp, węgorz, leszcz, sporaycznie sielawa i troć jeziorowa), słynie z wyjątkowo dużych okazów okoni (do 2 kg). Ułatwieniem dla wędkarzy jest duża ilośc pomostów, w tym pomost przystosowany dla inwalidów.
Jezioro TrześniowskieJezioro Łagowskie
Jezioro Łagowskie
Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody:
Łagowski Park Krajobrazowy - Powierzchnia parku wynosi 4929 ha.  Teren parku stanowi duży kompleks leśny i 8 jezior, w tym najpiękniejsze jozioro Łagowski i Trześniowskie. Piękne lasy bukowe porastają kulminację moreny czołowej. Park charakteryzuje wielkie bogatctwo form  ukształtowania powierzchni od wysokich wzgórz morenowych, wzniesionych przed czołem lodowca, po drobne kamienie przywleczone z wielką masą materiału skalnego. Ukształtowanie terenu sprawia wrażenie terenów podgórskich. Bogactwo fauny i flory cieszy oko turystów korzystających z dobrze oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych. Osobliwoscią parku są bociany czarne zakładające gniazda na starych bukach i dębach.
Rezerwat "Buczna Łagowska" - rezerwat o powierzchni  116,63 ha chroniący najcenniejsze fragmenty lasów bukowych.
Rezerwat "Nad jeziorem Trześniowskim" - rezerwat o powierzchni 49,71 ha chroniący
piękny krajobraz na krawędzi rynny polodowcowej
Rezerwat "Pawski ług" - rezerwat o powierzchni 32 ha chroniący różnorodność środowisk leśnych i torfowisk.
Użytek ekologiczny “Torfowisko Barcikowo” - torfowisko o powierzchni  3,62 ha położone w odległości 1,5 km na zachód od Łagowa. Występują tu rzadkie rośliny min.: żurawina błotna Oxycoccus quadripetalus, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata., wełnianka pochwowata  i wąskolistna 
Rezerwat przyrody "Pawski ług"Łagowski Park Krajobrazowy
Rezerwat "Pawski ług"
Imprezy cykliczne w Łagowie:
Lubuskie Lato Filmowe - Najstarszy w Polsce festiwal filmowy. Istnieje od 1969 roku. Od roku 1990 festiwal łagowski stał się od  festiwalem międzynarodowym nastawionym na prezentację kina krajów postkomunistycznych.
Festiwal "Rock blues i motocykle" - zlot miłośników rocka, blusa i motocykli
Zawody drwali w Niedźwiedziu
Jarmark Joannitów - piknik śerdniowieczny, pokazy walk rycerskich i średniowiecznych obyczajów, korowód historyczny
Międzynarodowy plener malarski "Niebo w zieleni w Łagowie"
Atrakcje turystyczne  w pobliżu Łagowa:
Międzyrzecki Rejon Umocniony - jedna z największych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego. MRU to wybudowany w latach 30 XX wieku system potężnych poniemieckich umocnień militarnych, stanowiących część tzw. "Ostwall" - "Wału wschodniego". MRU położony jest pomiędzy Odrą i Wartą na odcinku ok. 100 km. W niedalekiej odległości od Łagowa można zwiedzać nezwykle interesujące obiekty naziemne i podziemne zlokalizowane w tzw. "Pętli boryszyńskiej"(http://www.bunkry.lubrza.pl/)  i "Podziemnych Trasach Turystycznych Pniewo" (http://bunkry.nazwa.pl/pl/index.html)
Spływy kajakowe: http://www.obra.pl/ ,
Pocysterski klasztor w Paradyżu: http://www.paradisus.pl/
Zoo safari w Świerkocinie: http://www.zoo-safari.com.pl/
Lubuskie Muzeum Wojskowe: http://lmm.ezg.pl/
Muzeum Etnograficzne w Ochli: http://www.muzeumochla.pl/
Muzeum Dawnych Tortur: http://www.zgora.pl/muzeum/2007/tortury.html
Muzeum Obozów Jenieckich: http://www.muzeum.eline2.serwery.pl/
Twierdza Kostrzyn: http://www.muzeum.kostrzyn.pl/

Tropical Islands : Największa tropikalna kraina wypoczynku w Europie:

 świat tropików na 66 000 metrach kwadratowych (które odpowiadają powierzchni 8 boisk do piłki nożnej). W Tropical Islands czeka na Was temperatura 26 stopni, największy Las Tropikalny świata pod dachem, największa w Europie egzotyczna Strefa Saun, Morze Południowe z piaszczystą plażą o długości 200 metrów i wiele innych atrakcji. Tropical Islands są otwarte przez cały rok, przez całą dobę: http://www.tropical-islands.de/pl/

MRU
MRU